طراحی سایت

Saturday To Tuesday 8:00-18:00

Start Work

شرکت کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز

از سال 1385 فعالیت خود را در حوزه تولید رینگ اسپرت و قطعات آلومینیومی آغاز نمودیم و هم اکنون بعنوان بزرگترین شرکت تولید رینگ اسپرت و قطعات آلومینیومی  و تخت لیسانس رونال آلمان و تامین کننده ایران خودرو در ایران به فعالیت خود ادامه می دهیم .در حال حاضر بیش از 400 نفر بطور مستقیم در این شرکت مشعول بکار می باشند که بزودی این تعداد به 500 نفر خواهد رسید