طراحی سایت
در گروه: افتخارات [MAKERATING] print
واحد صنعتی نمونه سال

شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز همواره کوشیده تا یکی از بهترین تولید کنندگان صنعتی کشور در عرصه تولید و اشتغال باشد و این افتخار ماست که تونسته ایم در این راه نیز با عنایت به خداوند متعال بعنوان واحد صنعتی نمونه در سال 1389 باشیم 

تصاویر
آدرس
لینک ها مرتبط