طراحی سایت
گواهینامه ISO-TS

ایزو TS 16949  چیست؟

هدف ایزو TS 16949 گسترش سیستم مدیریت کیفیت می باشد که بهبود مستمر را فراهم آورده و بر جلوگیری از ضرر و کاهش زیان در زنجیره تامین اتومبیل تاکید دارد. ایزو 16494 در طراحی / توسعه ، تولید و در مواقع مربوطه به نصب و خدمات محصولات اتومبیل کاربرد دارد. این ایزو بر اساس ایزو 9000 می باشد.  ویژگی های آن در زنجیره تامین بکار می رود. امروزه دستگاه های مونتاژ وسایل نقلیه نیز به گرفتن گواهینامه ایزو TS 16949 تشویق می شوند.

 چه کسی می تواند از  این ایزو استفاده کند؟

اگر می خواهید تعداد بسیاری از سازندگان اتومبیل بزرگ دنیا را تامین کنید نیاز خواهید داشت این استاندارد را بدست آورید زیرا نیاز متقابل بسیاری از آنهاست.

مزایا

  • کاهش هزینه ها- این ایزو منجر به ارتقاء محصولات و کیفیت پردازش شده سپس هزینه ها را کاهش می دهد.
  • اطمینان در مزایده ها- این ایزو به شما اعتماد می دهد تا زمانیکه در قراردادهای جهانی شرکت می کنید اعتماد بنفس بیشتری داشته باشید.
  • در زمان و پول صرفه جویی می کند- نیاز به ماموران ثانویه و ممیزی شخص سوم نیست.

ارائه دهنده انتخاب های گوناگون- این ایزو کمک می کند تا میان سازندگان اتومبیل بزرگ دنیا کنید کار پیدا کنید که گواهی ایزو TS 16949 مورد الزامی قرارداد می باشد .

انطباق آسان- این ایزو به آسانی با استاندارد هایی که هم اکنون استفاده می کنید منطبق می شود زیرا بر اساس ایزو 9001 سال 2008 می باشد.

   اخذ گواهینامه ISO/TS 16949:2009 باعث می شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی قرار گیرد و حتی شرایط این گواهینامه باعث می شود به صورت عام المنفعه تمامی ذینفعان با یکدیگر مشارکت کنند و یک هدف کلی برای همه سازمانهای در حال فعالیت بوجود بیاید.این گواهینامه به صورت یک سری اصول ملی و بین المللی می باشد و با دیگر استانداردهای سیستم های مدیریتی قابلیت انطباق دارد .

تصاویر
آدرس
لینک ها مرتبط